CAMERA 1 Ngân hàng UPS 1 MẠNG INTERNET WIRELESS 1 MÀN HÌNH BÁO CHÁY 1 ACCESS CONTROL 1 TỔNG ĐÀI ĐT UHF VHF